Αίτημα παράθεσης

Επιστροφή & Αντικατάσταση

Εάν χρειάζεστε επιστροφή και αντικατάσταση λόγω προβλημάτων ποιότητας,


πρώτα, πρέπει να δοκιμάσετε το προϊόν και να δώσετε την αναφορά δοκιμής. Αφού αποδειχθεί, θα αποδεχόμασταν την επιστροφή ή την αντικατάστασή σας. Και τότε θα σας επιστραφεί πλήρης επιστροφή χρημάτων. (Παρακαλώ σημειώστε: δεν θα επιστρέψουμε τα χρήματα εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ή το προϊόν είναι κατεστραμμένο.)


Δεύτερον, θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο έγκρισης σχετικά με την επιστροφή και την αντικατάσταση. Ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε επιστροφή χρημάτων και αριθμό έγκρισης αντικατάστασης.


Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή ορισμένων συγκεκριμένων προϊόντων, συμπληρώστε τη φόρμα εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνήστε με την ΕΚΕ.