Αίτημα παράθεσης

Εξοπλισμός - μεταβλητοί μετασχηματιστές

Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Κατασκευαστές Περιγραφή Τιμή Θέα
2510C-2 Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 50A $2,199.79 RFQ
60M5011-2P Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 100A $4,258.18 RFQ
15M5021E-6PS Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 84A $13,863.31 RFQ
MV60M6020E-3Y Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 35A $12,004.88 RFQ
201 Image 201 Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 132V 2A $128.27 RFQ
3PN2520B Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A $1,099.89 RFQ
60M5011-4P Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 200A $8,560.79 RFQ
60M2510-2 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 50A $3,024.97 RFQ
60M6020-3P Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 105A $7,997.20 RFQ
30M6020E-6PS Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 105A $16,525.69 RFQ
15M5021-6PS Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 84A $11,919.06 RFQ
5021-3P Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 84A $5,427.77 RFQ
5011-6D Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 140V 150A $10,640.39 RFQ
30M1520 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 9.5A $1,651.36 RFQ
6020E-5P Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 175A $14,078.45 RFQ
60M2520CT-3 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 30A $4,403.61 RFQ
MV60M6020E-6Y Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 70A $18,072.98 RFQ
60M6020E-6Y Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 70A $16,194.40 RFQ
5M1220B-3 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 480V 5A $2,495.72 RFQ
5021CT-2P Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 56A $4,370.30 RFQ
60M5011-3P Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 150A $6,644.82 RFQ
15M5011-6D Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 150A $11,929.16 RFQ
30M6020E-6P Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 210A $16,834.75 RFQ
30M1520-3 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 9.5A $3,006.79 RFQ
60M5021-2P Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 56A $4,258.18 RFQ
15M5021E-4PS Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 56A $9,967.73 RFQ
1220B-2 Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 5A $983.74 RFQ
5M1510-2 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 15A $2,326.04 RFQ
15M1210BCT Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 120V 12A $1,697.82 RFQ
5M1210B Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 120V 12A $1,322.10 RFQ
60M1210B-2 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 240V 12A $1,975.57 RFQ
1220BCT-3 Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 480V 5A $1,670.55 RFQ
30M6020E-4PS Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 70A $11,769.58 RFQ
6020E-6D Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 105A $15,232.88 RFQ
30M2520-3 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 30A $3,815.79 RFQ
30M5011CT Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 50A $2,920.93 RFQ
30M2510-2 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 50A $3,024.97 RFQ
5021CT-2S Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 560V 28A $3,407.76 RFQ
6020E-3P Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 105A $8,370.91 RFQ
30M501C Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 5A $1,240.28 RFQ
15M501C-3 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 5A $2,149.29 RFQ
5M6020-2D Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 35A $4,774.29 RFQ
3PN1010BV Image 3PN1010BV Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A $701.95 RFQ
5M5021CT-2S Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 28A $4,413.73 RFQ
5M5021 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 28A $2,536.12 RFQ
15M1520-3 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 9.5A $3,006.79 RFQ
5M6020-3Y Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 560V 35A $7,681.08 RFQ
15M5021 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 28A $2,536.12 RFQ
5021C-2D Staco Energy Products Company VARIABLE TRANSFORMER 280V 28A $3,079.50 RFQ
60M501C-2 Staco Energy Products Company MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 5A $1,791.74 RFQ